Էլ․ Լսարաններ

 Գ 95   Գ 84  Գ-75  Գ 64-2  1-Ճարտարապետական
 Տ  91  Գ 82  Տ 71   Տ 63  2-Շինարարական
 Տ  93  Տ 83  Տ 73  Տ 65  3-Գյուղատնտեսական
 ՃՇ 91  Տ 85  ՃՇ 71  Տ 67  4-Տեխնոլոգիական
 ՃՇ 92  ՃՇ 81  ՃՇ72  ՃՇ 61  ՇՏՀ հիմնական
  Գ 91  ՃՇ82   Գ 71  ՃՇ 62
 Գ 94  Գ 81  Գ 72  ՃՇ 63
 Գ 92  Տ 81  Գ 74 -1  Գ 61
 Գ 74-2   Գ 62
Գ 64-1
ԳՔ97-1  ԳՔ97-2 ԳՔ87-2 ԳՔ77-1 
ՏՔ93 — 1 ԳՔ97-3 ԳՔ87-3 ԳՔ77-2 
ՏՔ93 — 2 ՃՔ83 –1 ՃՔ72 
ՏՔ91  ՃՔ83 –2 ՃՔ73 –1
ՏՔ94 -1  ՏՔ81 ՃՔ73 –2
ՏՔ94 -2 ՏՔ84 -1 ՏՔ71 
ՃՔ93 –1 ՏՔ84 -2 ՏՔ74 -1
ՃՔ93 –2  ԳՔ82  ՏՔ74 — 2
ԳՔ95 ԳՔ85 ԳՔ72  
ԳՔ92  ԳՔ87-1 ԳՔ75