Գիտական խորհուրդ

Գիտական խորհրդի կազմն է՝

 

  1. Սարգսյան Գագիկ (Նախագահ)
  2. Հայրապետյան Վրեժ (քարտուղար)
  3. Բալջյան Պարգև, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
  4. Մակարյան Գագիկ
  5. Թոքմաջյան Հովհաննես, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
  6. Մարկոսյան Աշոտ տնտ.դ., պրոֆեսոր
  7. Մարկոսյան Մհեր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
  8. Վերանյան Գևորգ, տ.գ.թ.